Geo- ja rakennesuunnittelu

 

Laadimme aluesuunnitelmat niin yksittäisten kiinteistöjen piha-alueille kuin myös laajojen teollisuus- ja kaivoshankkeiden pato-, allas- ja varastoalueille. Hallitsemme jätealtaiden ennallistamisen ja kunnostuksen suunnitelmat, meillä on vahvaa osaamista vaihtoehtoisten kiertotalousmateriaalien hyödyntämisestä rakennusmateriaaleina korvaamassa neitseellisiä luonnonvaroja. Mitoitamme liikenneväylät ja piha-alueet normien mukaisesti huomioiden vesien johtamisen ja tarvittaessa käsittelyn kohdekohtaisesti parhaalla teknisellä ratkaisulla tai luonnonmukaisin menetelmin. Järjestämme vihersuunnittelun ja esteettisesti kestävät rakenteet osana kokonaisuutta.

Järjestämme geoteknisesti vaativissa rakennuskohteissa pohjatutkimukset ja mittaukset sekä geotekniset tarkastelut turvallisen lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelemme ja mitoitamme patorakenteet luonnonmateriaaleista vaativiin betonirakenteisiin saakka ja laadimme patoturvallisuusasiakirjat sekä vahingonvaaraselvitykset viranomaista varten. Teemme seurantamittaukset ja osallistumme tarkastuksille asiakkaan apuna. Rakennetekniikan palvelumme käsittävät kaikki maarakenteisiin liittyvät rakenteet.

Palveluihimme kuuluvat

  • Aluesuunnitelmat pato-, allas- ja varastoalueille
  • Patoturvallisuus ja vahingonvaaraselvitykset
  • Erityisrakenteiden suunnitelmat
  • Erikoiskohteiden pohjatutkimukset ja mittaukset
  • Liikenneväylien mitoitukset