Jätehuollon suunnittelu ja materiaalien hyötykäyttö

 

 Lataa esite
 

Jätehuollon ja kiertotalouden palvelumme kattavat aluesuunnittelun, päästöjen hallinnan, kuljetusten, ympäristövaikutusten seurannan ja hallinnan sekä jätteiden hyötykäytön suunnittelupalvelut.  Meillä on laaja kokemus jätehuoltohankkeiden luvituksesta, rakennuttamisesta ja vaikutusten arvioinnista. Tarjoamme palveluitamme jätemateriaalien hyötykäytön kehittämisessä ja uusien kiertotalouteen liittyvien jätteestä raaka-aineeksi ja tuotteeksi kehittämisen hankkeissa. Autamme jätestatuksen määrittelyihin ja tuotteistamiseen (CE-merkintä) liittyvissä hankkeissa. Järjestämme tarvittaessa hyötykäyttöön liittyvät tekniset ja ympäristökelpoisuusselvitykset ja laadimme hyötykäyttöön liittyvät riskinarviot. Suunnittelemme ja luvitamme asiakkaidemme tukena kestävät ja hyväksyttävät rakenteet vaihtoehtoisista, neitseellisiä luonnonvaroja korvaavista materiaaleista.   

Jätehuollon ja kiertotalouden palveluitamme ovat mm:

  • Sijoituspaikkaselvitykset, YVA- ja lupamenettelyt
  • Logistiset ja strategiset tarkastelut
  • Alueiden ja laitosten mitoitukset
  • Vesien- ja kaasunkäsittelyn rakenteet ja selvitykset
  • Jätehuoltosuunnitelmat
  • Jätehuollon ja materiaalien käsittelyalueiden ja rakenteiden yleis- sekä rakennussuunnitelmat
  • Päästötarkastelut ja -mittaukset
  • Materiaalivirtojen tarkastelut
  • Materiaalien hyötykäytön tutkimukset ja suunnitelmat
  • Rakennustöiden riippumaton laadunvalvonta

 

OTA YHTEYTTÄ

Janne Huttunen
puh. 050 5700 014

Toni Salonen
puh. 040 5634 632