Ympäristökonsultointi

 
 Lataa esite palveluista maanrakennusyrityksille

 

Ympäristökonsultoinnin palvelumme kattavat laaja-alaisesti hankkeiden suunnitteluun, luvitukseen, toteuttamiseen, toiminnan seurantaan sekä jälkihoitoon liittyviä asiantuntijapalveluita.

Hankkeen tyypistä ja laajuudesta sekä asiakkaan tarpeista riippuen palveluihimme kuuluvat

  • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA-hankkeet), Natura-arvioinnit ja vaikutusten arvioinnit
  • Ympäristönsuojelulain, vesilain sekä maa-aineslain mukaisten lupahakemusten laatiminen, asiantuntijapalvelut lupahakemusten käsittelyyn liittyvissä selvityksissä ja viranomaisvelvoitteiden toteuttamisessa
  • Perustilaselvitykset (mm. YSL 82 §:n mukaiset maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset)
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • Vesistötutkimukset
  • Teollisuuden ympäristöpalvelut
  • Ympäristöjohtamisjärjestelmät
  • EDD (Environmental Due Diligence)
  • Kiertotalouteen liittyvät selvitykset