Ympäristön kunnostus ja riskinarviointi

 

Tarjoamme maaperän pilaantuneisuusselvityksiin, riskinarviointiin, kunnostustarpeen arviointiin, kunnostusten suunnitteluun ja kunnostustöiden valvontaan vankkaa asiantuntemusta. Kohteen riskien arvioinnilla taataan turvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostukseen. Pilaantuneiden alueiden selvityksistä ja kunnostuksista vastaavat ammattitaitoiset ja pitkän kokemuksen omaavat projektipäälliköt sekä sertifioidut näytteenottajat.

Palveluihimme kuuluvat

  • Kohteen historiaselvitykset ja maaperän pilaantuneisuustutkimukset
  • Pohjavesi-, sedimentti- ja huokoskaasututkimukset
  • Tutkimustulosten analysointi ja riskinarviointi
  • Kunnostussuunnittelu ja kustannusarvioinnit
  • Viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
  • Kunnostuksen valvonta – rakennusten haitta-aineselvitykset
  • Rakennuttamistehtävät, mm. urakka-asiakirjojen laadinta
  • Pilaantuneisuustutkimukset ja viranomaismenettelyt onnettomuustilanteissa