Ympäristöselvitykset

 

 Lataa esite meluselvityksistä
 
 Lataa esite leviämislaskelmista
 
 Lataa esite palveluista kunnille ja kaupungeille
 

Tarjoamme maaperään, veteen ja ilmanlaatuun liittyviä tutkimus- ja mittauspalveluita. Teemme tarvittaessa toimeksiannot näytteenotosta ja mittauksista aina vaikutusten ja riskinarviointeihin saakka. Hallitsemme myös työhygieeniset mittaukset ja selvitykset vaativissakin teollisuusympäristöissä.

Pitkäaikainen ja monipuolinen kokemuksemme suunnittelu-, mittaus- ja mallinnustöistä takaa käytännönläheisen ja tehokkaan lähestymistavan asiakkaan tarpeisiin. Oman vahvan osaamisen tukenamme on lisäksi tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden asiatuntijayritysten yhteistyöverkosto, joten voimme yhdessä vastata isompiinkin haasteisiin.

 • Perustilaselvitykset
 • Luontoselvitykset
 • Vesistötutkimukset
 • Tulvamallinnukset
 • Melumittaukset ja -mallinnukset
 • Päästömittaukset ja päästöjen laskenta
 • Ilmapäästöjen leviämislaskelmat
 • Teollisuuden ja energiantuotannon ilmapäästöt
 • Kaivos-, murskaus- ja turvetuotantoalueiden hajapölypäästöt
 • Liikenteen päästöt
 • Hajupäästöjen mallinnukset
 • Päästöjen hallinnan ja päästökorkeuksien optimointi
 • Ilmanlaadun selvitykset
 • Ympäristöriskikartoitukset
 • Onnettomuusskenaariot
 • Teollisuuden työhygieeniset selvitykset
 • Seurannan tarkkailusuunnitelmat ja raportointi
 • Huokoskaasumittaukset

 

OTA YHTEYTTÄ

Janne Nuutinen
puh. 050 0934 161