Endomines Oy:n mukana kaivosvastuujärjestelmää kehittämään

Endomines Oy

Järjestelmän käyttöönotossa arvioidaan toiminnan keskeiset hallintajärjestelmät ja käytännöt. Työn edetessä havaitaan mahdollisuuksia parantaa edelleen toimintaa ja varmistetaan sitoutuminen Suomen kaivostoiminnan yhteiseen tavoitteeseen. Työ on aloitettu marraskuussa kaivosvastuujärjestelmän mukaisilla itsearvioinneilla.

Totesimme, että tarvitsemme prosessin liikkeelle saantiin ulkopuolista voimaa, ja hyvien työkokemusten sekä puitesopimuskumppanuuden vuoksi Envineer Oy oli luonteva valinta. ” 

Seppo Tuovinen
Toimitusjohtaja, Endomines Oy

On hienoa olla mukana kehityksen eturintamassa ja auttamassa asiakasta entistä vastuullisempaan toimintaan.

Niko Karjalainen
Toimitusjohtaja, Envineer Oy

 

Kestävää toimintaa kaivoksen koko elinkaaren  ajan

Vuonna 2016 laadittuun kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen ja jälkiseurantaan. Kaivosvastuujärjestelmä antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan.

Lisätietoja kaivosvastuujärjestelmästä

Lisätietoja: Niko Karjalainen
050 3060 752
niko.karjalainen@envineer.fi