Envineer ja Envimetria - Strateginen allianssi

Ympäristöalan asiantuntijat Envineer ja Envimetria ovat muodostaneet strategisen allianssin. Vuoden 2018 alussa aloitetun yhteistyön myötä asiakkaille voidaan tarjota entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Yritysten tavoite on tehdä aluevaltauksia myös uusilla markkina-alueilla.

Alkuvaiheessa yhteistyötä tehdään ympäristö- ja päästömittauksissa sekä ympäristösuunnittelussa. 

”Haluamme molemmat keskittyä ydinosaamiseemme ja sen kehittämiseen. Kilpailu kiristyy ja kansainvälistyy. Palveluiden vaatimustaso nousee jatkuvasti. Yhteistyön avulla voimme palvella asiakkaitamme entistäkin kokonaisvaltaisemmin ja kustannustehokkaammin ja vastata samalla kilpailuun pysyen aidosti suomalaisina yrityksinä.”

Mika Rintala
Toimitusjohtaja, Envimetria Oy

”Yhteistyö on voimavara, joka rakentuu asiantuntijoiden osaamisen sekä keskinäisen luottamuksen tuottamaan lisäarvoon palveluissa. Ensimmäiset kokemukset ovat erittäin rohkaisevia ja osoittaneet toimintaedellytysten olevan hyvällä tasolla.”

Niko Karjalainen
Toimitusjohtaja, Envineer Oy